HR Gourmet is a conversation between You and Me! We stand for a community of HR enthusiasts - field specialists, experts, leaders and newbies. We bring all of you together to share knowledge and know-how's, to have a support network to get all your answers from, and to decrease the gap between market expertise in different business scenes. We love HR and people - so let us be there for each other when the road is bumpy and when it's fantastic!

HR Gourmet on arutelu Sinu ja Minu vahel. Me toome kokku valdkonna spetsialistid, eksperdid, liidrid ja rohekraed - HR entusiastide kogukonna. Me jagame üksteisega teadmisi ning oskusi, luues nii tugivõrgustiku vähendamaks lõhe erinevate ärivaldkondade kompetentsis. Me armastame personalivaldkonda ja inimesi - seega oleme üksteise jaoks olemas kui tee on künklik ja ka siis, kui ta on meeliülendav!

  Welcome, stranger, may you feel at home!

Tere tulemast ja tore tutvuda, tunne end kui kodus!As are many organizations different from each other, so are we at HR Gourmet. Estonia is known for being THE place for international talent and therefore, we wish to be able to reach everyone the same way. We at HR Gourmet will offer you insights on what's hot (and what's not) in HR in both Estonian and English!

Nii nagu on organisatsioonid üksteisest erinevad, oleme ka meie HR Gourmet's. Eesti on tuntud rahvusvahelise talendi kogunemispaigana ja nii soovime meiegi jõuda kõigini sarnaselt. HR Gourmet toob sinuni HR valdkonna uusimat info nii eesti kui inglise keeles!
Our BLOG is not just for us, it will have guest authors from all around HR enthusiasts in Estonia and abroad. We will introduce you to the field leaders and also some very interesting people who we all have something to learn from and use in HR.

Meie blogi ei väljenda vaid meie endi mõtteid, oh ei! Toome teieni personalivaldkonna entusiastide arvamusjutte nii Eestist kui mujalt. Ja kunagi ei tea, kes veel lisaks võib üllatada huvitavate mõtteavaldustega, mida personali rindel kasulikuks pidada.

#HRUTALLINN is exactly the unconference of the year that engages people in having conversations to produce ideation and have everyone see what is new in human resources all over the world. #HRU unconferences will be held in 100 different countries in 2018 and Tallinn is very lucky to have the most mind blowing unconference be held here as well. Secure your seat at the event!

Toome teieni kõige ebatraditsioonilisema konverentsi, mida korraldatakse tuleval aastal 100 erinevas riigis ning Tallinn on üks nende seast. Ei pea vaid kuulama esinejaid vaid saab/peab ka kaasa rääkima. Uuri edasi ja kindlusta endale koht uue aasta mõtteid ärgitavaima (eba)konverentsile!

QUICK WINS is for sharing all of our know-how's and actually give away some of our secrets in our line of work. You've been thinking about working with onboarding or training or just creating a new CV - take a look, I'm sure you will find some help and ideas on how to work on your own projects.

Siin toome teieni erinevaid näpunäiteid ja protsesside ülevaateid, et saaks n-ö mõttele toitu. Alati ei pea kõiki vastuseid ise teadma. Meie ka ei tea, kuid astudes arutellu ning jagades kogemusi, jõuame uute ideedeni. 


HR GOURMET VISION

By having a simple and honest conversation in HR community we share the knowledge, train and learn from each other, only to see that in the end, happy employees do exist. 
 
Läbi ausa ja läbipaistva vestluse HR inimeste vahel toome kõigini teadmised, et üksteiselt õppida ning teineteist toetada - et päeva lõpuks jõuda tõdemuseni - "õnnelikud töötajad" ei ole ainult müüt.

HR GOURMET MISSION

We encourage knowledge sharing and bring together HR enthusiasts to empower and inspire.

Julgustame teadmiste ning kogemuste vahetust, misläbi saavad kokku tõeliselt inspireeritud HR entusiastid.

HR GOURMET VALUES

- Honesty, integrity, and fairness in all dealings
- Providing the best value for HR enthusiasts through continuous market research and knowledge base improvement
- Honour thy commitments
- Establishing a system of people development

- Ausus, väärikus ja õiglus kõikides tegemistes
- Ind tuua väärtust personalimaailma läbi pideva turu olukorra jälgimise ja teadmistepagasi täiendamise
- On au anda oma panus ja pidada sõna
- Loome inimeste arengu terviklikkuse

Let us start a journey together and see where it takes us. Your thoughts and questions are what we are yearning for, so feel free to contact us anytime HERE

Quotes of the Day